news center

占中案年底开审 或影响中大教学 陈健民拟提早弃教鞭

占中案年底开审 或影响中大教学 陈健民拟提早弃教鞭

作者:盖瀑筇  时间:2019-01-23 08:07:02  人气:

本月28日便是雨伞运动四周年,政府提控的占中九子案将于11月开审,料明年初有判决占中三子之一、中文大学社会学系副教授陈健民向本报透露,由于有机会入狱,明年或不能再在中大教书,加上明年初刚好达60岁退休之龄,所以他正考虑向校方提出申请退休,告别任教近25年的中大 占领运动发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明等9人被控煽惑他人作出公众妨扰等罪,案件11月19日开审,料明年初有判决据了解,有人发觉原本由陈健民任教的科目,于2019年新学期突然由其他教授顶替,故校内流传他已申请提早退休根据中大社会学系的网页资料,陈健民在社会学系任教的科目包括「日常生活的社会学」、「民主与社会」等 本报向陈查询是否已申请提早退休,陈指「我未到呢个stage(阶段)」,但承认提早退休确是他考虑方向之一陈解释,由于明年初他便达60岁退休之龄,他预计审讯结果「唔系一定乐观」,有可能要入狱,「呢件事(因发起占中而被起诉)拖到我啱啱退休……喺咁样情况之下,我考虑到我喺下个学期(2019年新学期)开始,(有可能)唔能够喺中大任教……冇可能编到我嘅课程」 面对可能入狱而无法执教鞭,他说其实有两个做法,一是向校方申请免薪长假以面对审讯,二是提早退休:「但我啱啱就60岁,如果我请一个长嘅免薪假期,我不如提早退休,到迟一啲确定咗之后,我可以同大家讲,现时唔想讲太多」 已获大学终身制的陈健民被问到申请提早退休,是否担心审讯结果会影响日后的退休金时,陈响应指即使他被定罪,大学也不能实时开除他,「佢(校方)要做(开除)嘅话,要有一个聆讯嘅过程,佢搞得嚟我都已经退休……所以我做嘅抉择就系申请免薪假期,去到面对个审讯,但如果我咁样做,啱啱等于(去到)我嘅退休时间」 陈指自己与另一占中发起人、今年54岁的港大副教授戴耀廷不同,因为自己即将到达退休年龄,对他来说,申请免薪假期和提早退休,两者没有分别:「审讯完嘅话,已经达到我嘅退休年龄,所以我一系攞一个好长嘅假期,或者提早退休」为了面对审讯和准备入狱,陈已做足准备,他曾经指近年习惯不开冷气生活,更尝试睡地板,以容易适应牢狱之苦 占中案另一被告、立法会议员邵家臻自言,一直未闻陈健民提早退休的打算,对有关消息感突然,但若九子中有人提早退休应对官司,「都估到会系陈老师」邵家臻指对方当年发起雨伞运动时,不久就辞去一手一脚创立的民间研究中心职位,「呢个佢志业嚟,可能唔想拖累,就一声不响裸辞」,认为陈今次亦可能有相同想法,避免影响学生及教学安排,但相信对方即使没有教授身份,